Klub "Szachmistrza"

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczestników z regułami gry w szachy oraz zasadami poruszania się na szachownicy. Oprócz opanowania umiejętności praktycznych celem zajęć jest nauka logicznego myślenia i przewidywania, rozwijanie wyobraźni, a także nauka umiejętności planowania i rozwiązywania problemów. Gra w szachy poprawia pamięć i koncentrację, uczy zdrowej rywalizacji, kształtuje charakter, ale przede wszystkim jest to dobra zabawa. 

Instruktor prowadzący:
Pan Dominik Sondej