Stałe imprezy

TERMIN

MIEJSCE

NAZWA WYDARZENIA

ORGANIZATORZY

PRZEBIEG IMPREZY

DOM KULTURY W PYSZNICY

7 stycznia 2023r.

 

 

Dom Kultury w Pysznicy

Charytatywny Koncert Noworoczny

Wójt Gminy Pysznica

Dom Kultury
w Pysznicy

Spotkanie noworoczne  dla mieszkańców gminy Pysznica z udziałem  zespołów
z Domu Kultury. Wolne datki przeznaczone będą na zimowisko dla harcerzy
z 17 WDH Boanerges z Pysznicy.

16 -29 stycznia 2023r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty zimowe pn. „Ferie w Domu -,,ale Kultury” w Pysznicy”

Dom Kultury
w Pysznicy

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas zimowych ferii  wg szczegółowego harmonogramu

16-29 stycznia  2023r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty taneczne dla grup Zespołu Tanecznego „KIK” połączone z wyjazdem do Kieleckiego Teatru Tańca na spektakl pt. „Kopciuszek”

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty  taneczne mające na celu aktywizację uczestników do aktywnego  spędzania czasu wolnego w okresie ferii

styczeń  2023r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Gminny Zimowy Turniej Szachowy

Dom Kultury
w Pysznicy

Turniej zorganizowany w ramach ferii zimowych dla uczestników Klubu „Szachmistrza”

marzec 2023r.

 

 

 

Domu Kultury
w Pysznicy

Warsztaty Świątecznego Rękodzieła na terenie Gminy Pysznica

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty wykonywania ozdób i stroików wielkanocnych w wybranych miejscowościach gminy

12 -14 maja 2023r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Filia Domu Kultury
w Jastkowicach

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
w Gminie Pysznica

Dom Kultury
w Pysznicy

Realizacja projektu pn.”Zmiany, które cieszą! Fundusze Europejskie w Gminie Pysznica” obejmującego organizację pleneru malarskiego, warsztatów kulinarnych oraz konkursu fotograficznego.

3 i 14 czerwca 2023r.

Dom Kultury w Pysznicy

Muzyczne Koncerty pn. „Mojej Rodzinie”

Dom Kultury
w Pysznicy

Występ uczniów Ogniska Muzycznego  dedykowany rodzicom oraz koncert galowy podsumowujący rok artystyczny 2022/2023

13 czerwca 2023r.

Dom Kultury w Pysznicy

 Koncert  w wykonaniu Zespołu Tanecznego KIK
oraz wokalistów Warsztatów Wokalnych „Nutka”

Dom Kultury
w Pysznicy

Występ zespołów artystycznych
podsumowujący bieżący rok artystyczny.

18 czerwca 2023r.

Gminne Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Pysznicy

„XIV  Królewski Jarmark – Pysznica 2023”

Wójt Gminy Pysznica,

Dyrektor DK
w Pysznicy

Jest to cykliczna impreza plenerowa, której celem jest wykorzystanie zasobów lokalnej kultury i tradycji oraz aktywizacja społeczności.

sierpień 2023r.

Dom Kultury 
w Pysznicy

Wakacyjne warsztaty  pn. „Wakacje w  Domu  ,,ale Kultury”  w Pysznicy

Dom Kultury 
w Pysznicy

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji  wg szczegółowego harmonogramu

sierpień 2023r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty taneczne dla grup Zespołu Tanecznego „KIK”

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty  taneczne w zakresie tańca współczesnego mające na celu aktywizację uczestników do aktywnego  spędzania czasu wolnego  w okresie wakacji

wrzesień 2023r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Rozpoczęcie nowego roku artystycznego 2023/2024

Dom Kultury
w Pysznicy

Wznowienie  działalności wszystkich kół zainteresowań  Ogniska Artystycznego  po wakacyjnej przerwie

wrzesień 2023r.

Zabytkowy Cmentarz
w Kochanach

Uroczystości „Kochany-Pamiętamy”

Wójt Gminy Pysznica

Współorganizacja uroczystości upamiętniających pacyfikację wsi Kochany

październik 2023r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Jubileuszu 50-lecia Małżeństwa

Wójt Gminy Pysznica

Współorganizacja uroczystości jubileuszowych  z udziałem zespołów artystycznych z DK Pysznica

listopad 2023r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Święto Niepodległości – 11 listopada

Wójt Gminy Pysznica

Dom Kultury
w Pysznicy

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

grudzień 2023r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Gminny Konkurs Piosenki „Przedszkolaki – Mikołajowi”

Dom Kultury
w Pysznicy

Konkurs piosenki skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pysznica

grudzień 2023r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty Świątecznego Rękodzieła na terenie Gminy Pysznicy

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty wykonywania ozdób i stroików bożonarodzeniowych w wybranych miejscowościach gminy

cały rok

Dom Kultury
w Pysznicy

Całoroczne wystawy

Dom Kultury
w Pysznicy

– GALERIA MŁODYCH TALENTÓW – wystawa prac malarskich uczestników
Klubu „Młodych Talentów”,

– WYSTAWY OGNISKA
RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

FILIA DOMU KULTURY W JASTKOWICACH

styczeń 2023

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Ferie zimowe 2023

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas zimowych ferii  wg szczegółowego harmonogramu

styczeń 2023

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Bal karnawałowy dla najmłodszych

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Zabawa zorganizowana dla dzieci w ramach ferii zimowych

luty 2023

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Zabawa szkolna dla dzieci i młodzieży

Publiczna szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej
w Jastkowicach

Współorganizacja zabawy szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej w Jastkowicach

luty 2023

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Spotkanie karnawałowe dla stowarzyszeń

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Spotkanie zorganizowane  dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pysznica

19 marca 2023

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Gminne obchody Dnia Kobiet połączone z warsztatami kulinarnymi

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Koncert  połączony  z warsztatami  zorganizowany  dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pysznica

2 maja 2023

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Święto Konstytucji – 3 Maja

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Koncert w wykonaniu Grupy Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” z Jastkowic oraz Nadsańskiej Orkiestry kameralnej MDK w Stalowej Woli pod batutą pana Edwarda Horoszko.

czerwiec lub październik  2023

 Jastkowice

II Memoriał Biegowy im. Bogdana Dziuby w Jastkowicach

Wójt Gminy Pysznica

Współorganizacja biegów sportowych zorganizowanych na terenie Jastkowic

wrzesień  2023

 Kochany

III  Bieg Miejscami Pamięci Kochany 2023

Wójt Gminy Pysznica

Współorganizacja biegów sportowych zorganizowanych w Kochanach, na odcinku 10 km

listopad  2023

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Spotkanie andrzejkowe

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Spotkanie zorganizowane  dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pysznica

cały rok  2023

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Ognisko Muzyczne.
Lekcje nauki gry na gitarze

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Lekcje w systemie grupowym dla osób, które chciałyby nauczyć się grać na gitarze

cały rok  2023  
w każdą środę tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Klub „Młodych Talentów”

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Stałe warsztaty plastyczno-rękodzielnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych

cały rok  2023  
w każdy piątek tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Klub „Szachmistrza”

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Stałe warsztaty szachowe  dla dzieci i  młodzieży

cały rok  2023  
w każdy poniedziałek tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Spotkania Zespołu  Ludowego „Jastkowianie”

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Regularne próby zespołu

cały rok  2023  
w każdy wtorek tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Spotkania Jastkowickiego Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego
 „Dziedzictwo  i Pamięć”

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Regularne próby grup działających w ramach stowarzyszenia

cały rok  2023  

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Spotkania KGW „Jastkowianki”

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Spotkania wg ustalonego harmonogramu