Stałe imprezy

TERMIN

MIEJSCE

NAZWA WYDARZENIA

ORGANIZATORZY

PRZEBIEG IMPREZY

DOM KULTURY W PYSZNICY

21 stycznia 2024r.

 

 

Dom Kultury w Pysznicy

 Koncert Noworoczny

Wójt Gminy Pysznica

Dom Kultury
w Pysznicy

Spotkanie noworoczne dla mieszkańców gminy Pysznica z udziałem  zespołów
artystycznych z Domu Kultury.

17 stycznia 2024r.

 

 

Dom Kultury w Pysznicy

Koncert „Tobie Mały Panie”

Dom Kultury
w Pysznicy

Koncert w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego

 styczeń/luty 2024 r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty zimowe pn. „Ferie w Domu -,,ale Kultury” w Pysznicy”

Dom Kultury
w Pysznicy

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas zimowych ferii  wg szczegółowego harmonogramu

styczeń/luty 2024r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty taneczne dla grup Zespołu Tanecznego „KIK” połączone z wyjazdem do Kieleckiego Teatru Tańca na spektakl pt. „Kopciuszek”

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty  taneczne mające na celu aktywizację uczestników do aktywnego  spędzania czasu wolnego w okresie ferii

9 lutego  2024r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Gminny Zimowy Turniej Szachowy

Dom Kultury
w Pysznicy

Turniej zorganizowany w ramach ferii zimowych dla uczestników Klubu „Szachmistrza”

3 marca  2024r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Spektakl „Gość Oczekiwany”

Dom Kultury
w Pysznicy

Spektakl w wykonaniu Zespołu Ludowego „Jastkowianie” oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej.

10 marca  2024r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Dom Kultury
w Pysznicy

Koncert z udziałem artystów z Domu Kultury w Pysznicy.

marzec 2024r.

 

 

 

Domu Kultury
w Pysznicy

Warsztaty Świątecznego Rękodzieła na terenie Gminy Pysznica

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty wykonywania ozdób i stroików wielkanocnych w wybranych miejscowościach gminy

maj 2024r.

 

 

 

Domu Kultury
w Pysznicy

Koncert z okazji
Dnia Mamy

Dom Kultury
w Pysznicy

Koncert galowy dedykowany  rodzicom
i zarazem podsumowujący rok artystyczny 2023/2024.

maj/czerwiec 2024r.

Dom Kultury w Pysznicy

Muzyczne Koncerty pn. „Mojej Rodzinie”

Dom Kultury
w Pysznicy

Występ uczniów Ogniska Muzycznego  dedykowany rodzicom oraz koncert galowy podsumowujący rok artystyczny 2022/2023

23 czerwca 2024r.

Gminne Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Pysznicy

„XV  Królewski Jarmark – Pysznica 2024”

Wójt Gminy Pysznica,

Dyrektor DK
w Pysznicy

Jest to cykliczna impreza plenerowa, której celem jest wykorzystanie zasobów lokalnej kultury i tradycji oraz aktywizacja społeczności.

sierpień 2024r.

Dom Kultury 
w Pysznicy

Wakacyjne warsztaty  pn. „Wakacje w  Domu  ,,ale Kultury”  w Pysznicy

Dom Kultury 
w Pysznicy

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji  wg szczegółowego harmonogramu

sierpień 2024r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty taneczne dla grup Zespołu Tanecznego „KIK”

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty  taneczne w zakresie tańca współczesnego mające na celu aktywizację uczestników do aktywnego  spędzania czasu wolnego  w okresie wakacji

wrzesień 2024r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Rozpoczęcie nowego roku artystycznego 2024/2025

Dom Kultury
w Pysznicy

Wznowienie  działalności wszystkich kół zainteresowań  Ogniska Artystycznego  po wakacyjnej przerwie

wrzesień 2024r.

Zabytkowy Cmentarz
w Kochanach

Uroczystości „Kochany-Pamiętamy”

Wójt Gminy Pysznica

Współorganizacja uroczystości upamiętniających pacyfikację wsi Kochany

październik 2024r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Jubileuszu 50-lecia Małżeństwa

Wójt Gminy Pysznica

Współorganizacja uroczystości jubileuszowych  z udziałem zespołów artystycznych z DK Pysznica

listopad 2024r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Święto Niepodległości – 11 listopada

Wójt Gminy Pysznica

Dom Kultury
w Pysznicy

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

grudzień 2024r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Gminny Konkurs Piosenki „Przedszkolaki – Mikołajowi”

Dom Kultury
w Pysznicy

Konkurs piosenki skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pysznica

grudzień 2024r.

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty Świątecznego Rękodzieła na terenie Gminy Pysznicy

Dom Kultury
w Pysznicy

Warsztaty wykonywania ozdób i stroików bożonarodzeniowych w wybranych miejscowościach gminy

cały rok

Dom Kultury
w Pysznicy

Całoroczne wystawy

Dom Kultury
w Pysznicy

– GALERIA MŁODYCH TALENTÓW – wystawa prac malarskich uczestników
Klubu „Młodych Talentów”,

– WYSTAWY OGNISKA
RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

FILIA DOMU KULTURY W JASTKOWICACH

styczeń/luty  2024

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Ferie zimowe 2024

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas zimowych ferii  wg szczegółowego harmonogramu

4 lutego  2024

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Bal Seniora

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Spotkanie taneczne dla członkiń Klubu Seniora.

09 lutego 2024

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Bal karnawałowy dla najmłodszych

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Zabawa zorganizowana dla dzieci w ramach ferii zimowych

maj 2024

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Święto Konstytucji – 3 Maja

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Koncert w wykonaniu zespołów artystycznych.

 październik  2024

 Jastkowice

III Memoriał Biegowy im. Bogdana Dziuby w Jastkowicach

Wójt Gminy Pysznica

Współorganizacja biegów sportowych zorganizowanych na terenie Jastkowic

wrzesień  2024

 Kochany

IV Bieg Miejscami Pamięci Kochany 2024

Wójt Gminy Pysznica

Współorganizacja biegów sportowych zorganizowanych w Kochanach, na odcinku 10 km

listopad  2024

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Spotkanie andrzejkowe

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Spotkanie zorganizowane  dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pysznica

cały rok  – w każdy poniedziałek tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Ognisko Muzyczne.
Lekcje nauki gry na gitarze

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Lekcje w systemie grupowym dla osób, które chciałyby nauczyć się grać na gitarze

cały rok  – w każdy poniedziałek tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Zajęcia pn. „Zdrowy kręgosłup”

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Zajęcia ogólnousprawniające mające na celu złagodzenie bólu kręgosłupa i ramion.

cały rok  – w każdy poniedziałek tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Lekcje tańca towarzyskiego

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Warsztaty tańca dla chętnych  osób
w każdym wieku.

cały rok – w każdy wtorek tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Spotkania Jastkowickiego Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego
 „Dziedzictwo  i Pamięć”

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Regularne próby grup działających w ramach stowarzyszenia

cały rok – w każdy wtorek tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Rękodzieło Artystyczna „Pętelka”

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Stałe warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży.

cały rok – w każdy wtorek tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Klub Seniora

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Regularne spotkania seniorów.

cały rok  – 
w każdą środę i piątek tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Nauka gry w tenisa stołowego.

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Stałe spotkania mające na celu naukę gry w tenisa stołowego.

cały rok  – 
w każdą środę tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Zumba

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Stałe treningi fitness dla osób dorosłych.

cały rok  – 
w każdy czwartek tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Klub „Młodych Talentów”

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Stałe warsztaty plastyczne dla dorosłych.

cały rok  – 
w każdy czwartek tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Zespół Ludowy „Jastkowianie”

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Stałe próby zespołu.

cały rok –
w każdy piątek tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Klub „Szachmistrza”

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Stałe warsztaty szachowe  dla dzieci i  młodzieży

cały rok –
w każdy piątek  tygodnia

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Spotkania śpiewaczy ludowych

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Regularne próby, podczas których seniorzy przy akompaniamencie akordeonu ćwiczą utwory wokalne.  

cały rok  2024 

Filia Domu Kultury
w
Jastkowicach

Spotkania KGW „Jastkowianki”

Dom Kultury
w Pysznicy
Filia w Jastkowicach

Spotkania wg ustalonego harmonogramu