Mieszkańcy Naszej Gminy

Jest co cykliczne przedsięwzięcie Domu Kultury w Pysznicy, którego celem jest promocja twórczości ludzi uzdolnionych mieszkających na terenie Gminy Pysznica. W ramach prezentacji, w sali widowiskowej Domu Kultury, organizowane są wystawy wyjątkowych prac wykonanych różnymi technikami.

Jeśli posiadasz talent, którym chciałbyś się podzielić – przyjdź do nas! Zorganizujemy wystawę Twoich prac, aby inni mogli podziwiać piękno w nich zawarte.