Zespół Taneczny "KIK"

Zespół Taneczny „KIK” powstał w 2000 roku. W 2008 roku instruktorem prowadzącym została pani Teresa Świdecka-Węglarz, która do dziś pracuje nad rozwojem artystycznym zespołu. Opracowuje układy choreograficzne z elementami show dance jazz, Broadway jazz, funky jazz, a także modern i acro. W zajęciach Zespołu „KIK” biorą udział dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat, które poznają w/w techniki i style taneczne, ich specyfikę i charakter. Ponadto praca z uczestnikami zajęć oparta jest na kształtowaniu świadomości własnego ciała, rozwijaniu koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej, a także wyobraźni i  dyscypliny niezbędnej dla pracy zespołowej. Zajęcia są podzielone z uwzględnieniem wieku oraz stopnia zaawansowania uczestników tak, aby każdy mógł znaleźć grupę dla siebie. Zespół Taneczny „KIK” na stałe wpisał się w artystyczne życie naszego regionu. Wypracowane układy taneczne wzbogacone barwnymi strojami i rekwizytami stanowią oprawę wielu uroczystości okolicznościowych, koncertów, a także imprez plenerowych. Ponadto formacja reprezentuje gminę Pysznica i powiat stalowowolski na festiwalach i przeglądach tanecznych w województwie podkarpackim oraz w  imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Instruktor prowadzący:
Pani Teresa Świdecka – Węglarz