Klub "Młodych Talentów"

W ramach warsztatów uczestnicy Klubu „Młodych Talentów” zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki jak i umiejętności praktyczne związane ze stosowaniem zróżnicowanych technik plastycznych i malarskich. Otwierając się na ciekawe doświadczenia artystyczne zdobywają i rozwijają nowe umiejętności. Twórcze poszukiwania sprzyjają ukierunkowaniu zainteresowań na ulubioną dziedzinę sztuki oraz poszerzeniu warsztatu malarskiego. Prace, powstałe podczas warsztatów prezentowane są w licznych wystawach organizowanych przez naszą placówkę.

Instruktor prowadzący:
Pani Agnieszka Pąk