Kadra Domu Kultury

Kadra i instruktorzy Ogniska Artystycznego w roku 2019/2020

Barbara Żywczak
dyrektor Domu Kultury w Pysznicy

Ognisko Muzyczne:
–  Bożena Hałys
–  Renata Kutyła
–  Renata Rudkowska
–  Katarzyna Rachwalska-Misztal
–  Anna Majkowska-Sobiło
–  Olga Kopeć
–  Piotr Szafraniec

Zespół Tańca ”KIK”:
–  Teresa Świdecka-Węglarz

Klub ”Młodych Talentów”
–  Agnieszka Pąk

Klub Małego Artysty
–  Dorota Szafraniec

Warsztaty Wokalne ”Nutka”
–  Alina Stępień

Zespół ”Mali Pyszniczanie”
– Adrianna Cagara

ZPiT ”Pyszniczanie”
–  Anna Strusińska

Rękodzieło Artystyczne ”SUPEŁEK”
–  Grażyna Swara

Zajęcia Manualne ,,Papierzaki”
–  Tomasz Żbik

Teatr ,,AMBROZJA”
–  Monika Wandas

Klub ”SZACHMISTRZA”
–  Dominik Sondej

Osoby na stanowiskach kierowniczych w Domu Kultury w Pysznicy od roku 1974 do chwili obecnej:

Imię i nazwisko

Halina Błażejowska
Lucyna Sobusiak
Bożena Cześniakowska
Mirosław Antosik
Barbara Błażejowicz- Żywczak
Marianna Szwedo
Jerzy Kowalczyk
Barbara Żywczak
Barbara Żywczak
Barbara Żywczak
Barbara Żywczak

Funkcja

Kierownik GOK
Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor
Pełniąca ob. dyrektora
Dyrektor
Dyrektor
Pełniąca ob. dyrektora
Dyrektor
Kierownik
Dyrektor

Lata

1974 – 1975
1976 – 1977
1977 – 1978
1978 – 1982
1983 – 1984
1984 – 1985
1985 – 1986
1986 – 1988
1988 – 1994
1994 – 2001
od 2001r.