Konferencja pn. „Złote okresy Pysznicy, Niska i Stalowej Woli”


Opublikowano: 14 marca 2022

W dniu 17 marca 2022 r. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku odbędzie się konferencja pod nazwą „Złote okresy Pysznicy, Niska i Stalowej Woli”. Organizatorami wydarzenia są: Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Dom Kultury w Pysznicy. Konferencja obejmuje organizację sześciu wykładów poświęconych historii lokalnej, podczas których prelegenci przybliżą słuchaczom dzieje trzech miejscowości w okresie ich znaczącego rozkwitu społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Głównymi odbiorcami prelekcji będą uczniowie ze szkół z terenu Niska, Stalowej Woli oraz Pysznicy. W ramach drugiej części wydarzenia, w dniu 18 marca, odbędą się warsztaty pod nazwą „Pracownia wydarzeń”, podczas których młodzież, pracować będzie metodą projektu nad budową wydarzeń kulturalnych na kanwie wiedzy historycznej. Uczniowie nie tylko zyskają wiedzę na temat lokalnej historii, ale też nabędą praktycznych umiejętności przygotowywania projektów kulturalnych. 

Patronat nad wydarzeniami objął Prezydent Miasta Stalowej Woli, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Wójt Gminy Pysznica.

Wydarzenia organizowane są w ramach projektu „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”.