Zakończenie Roku Artystycznego 2022/2023


Opublikowano: 12 czerwca 2023

Informujemy, że warsztaty:

Klubu „Małego Artysty”
Klubu „Młodych Talentów”
Rękodzieła Artystycznego „Supełek”
Zajęć Manualnych „Papierzaki”
Klubu „Szachmistrza”
Warsztaty Wokalne „Nutka”

zakończyły się już w tym roku artystycznym.

Zajęcia mają tylko zespoły taneczne przygotowujące się do prezentacji podczas „XIV Królewskiego Jarmarku – Pysznica 2023”.

Lekcje w Ognisku Muzycznym odbywają się do 15 czerwca zgodnie z harmonogramem.