Opłaty w Ognisku Muzycznym.


Opublikowano: 24 marca 2020

Rodziców uczniów pobierających naukę gry na instrumentach w naszym Ognisku Muzycznym prosimy o niedokonywanie wpłat za miesiąc marzec i kwiecień. Co do kolejnych miesięcy będziemy Państwu  podawać informacje na bieżąco. Nadpłacone kwoty zostaną zwrócone.