Nowe obostrzenia a działalność DK.


Opublikowano: 5 listopada 2020

Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją epidemiczną  panującą w kraju Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował w dniu 4 listopada 2020 r. o czasowym zamknięciu do dnia 29 listopada 2020 r. instytucji kultury dla publiczności. Czasowe zamknięcie oznacza, że nie będą mogły być w nich organizowane wydarzenia z udziałem publiczności. Nie wyklucza to jednak prowadzenia – przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego – działalności związanej z prowadzeniem prób i przygotowaniem do organizacji wydarzeń artystycznych, pracy zdalnej i udostępniania zbiorów bądź spektakli online.

Mając na uwadze powyższe wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyrektor Domu Kultury informuje, że zajęcia w Ognisku Artystycznym odbywać się będą wg dotychczasowego harmonogramu przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego określonych w wewnętrznym Regulaminie zajęć prowadzonych w Domu Kultury w Pysznicy podczas stanu zagrożenia epidemicznego.