Listopad 2013r. – Pokonkursowa wystawa prac


Opublikowano: 31 października 2013

W dniu  6 listopada 2013r. w sali widowiskowej domu kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pn. „Zwierzęta w ogrodzie”. Konkurs był kontynuacją projektu z zakresu edukacji ekologicznej pt. „CENTRA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W GMINIE PYSZNICA” realizowanego przez gminę Pysznica w ramach osi IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Pokonkursową wystawę prac można obejrzeć w Domu Kultury do 20 listopada br.

NAGRODZONE PRACE: