Koncert Walentynkowy


Opublikowano: 15 lutego 2017

W dniu 12 lutego 2017r. odbył się Koncert Walentynkowy, w którym zaprezentowali się uczestnicy naszych stałych zajęć. Swój dorobek w dziedzinie tańca ludowego zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Pyszniczanie”, Zespół „Mali Pyszniczanie” oraz Zespół Ludowy „Pyszniczanie”, natomiast współczesne układy zatańczył Zespół Taneczny „KIK”. Prezentacje taneczne przeplatane były występami w wykonaniu wokalistów Warsztatów Wokalnych „Nutka”. Indywidualnie zaprezentował się uczeń Ogniska Muzycznego – Andrzej Pelic, który zagrał na akordeonie. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali zdobyte umiejętności i wyjątkowe talenty. Koncert zgromadził liczną publiczność, która podziękowała wszystkim artystom za występ głośnymi oklaskami. Bardzo wyjątkowym akcentem koncertu była obecność pana Wojciecha Łopaciucha, byłego członka Zespołu Ludowego „Pyszniczanie”, który w tym dniu świętował swoje 90 urodziny. Z tej to okazji Wójt Gminy Pysznica, pan Tadeusz Bąk, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica, pan Józef Gorczyca, Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy, pani Barbara Żywczak oraz członkowie Zespołu Ludowego „Pyszniczanie” złożyli Panu Wojciechowi życzenia i podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz krzewienia kultury na terenie Gminy Pysznica. Dziękujemy publiczności za tak liczne przybycie i zapraszamy do udziału w naszych kolejnych wydarzeniach kulturalnych.