4 października 2018r. – Oficjalne otwarcie nowej siedziby Domu Kultury


Opublikowano: 8 października 2018

W dniu 4 października 2018r. została uroczyście otwarta nowa siedziba Domu Kultury w Pysznicy mieszcząca się przy ul. Wolności 322. Siedziba Domu Kultury została wyremontowana w ramach projektu „Rozbudowa i adaptacja części budynku po byłej szkole w Pysznicy na potrzeby Domu Kultury w Pysznicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu”, który został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”. Zamówienie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 20142020 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.4 Kultura oraz z budżetu Gminy Pysznica.
Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej modlitwy oraz poświęcenia obiektu, których dokonał ks. kan. Jan Kłak. Następnie Pani Janina Sagatowska – Senator RP, Pani Kamila Piech – Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Pan Tadeusz Bąk – Wójt Gminy Pysznica, Pan Józef Gorczyca – Przewodniczący Rady Gminy Pysznica, Pani Barbara Żywczak – Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy oraz Aleksandra Ambroziewicz przedstawicielka zespołów z Domu Kultury dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. Przed rozpoczęciem części artystycznej Wójt Gminy Pysznica pan Tadeusz Bąk przekazał pani Barbarze Żywczak wyrazy uznania za wspaniałą pracę na rzecz rozwoju kultury w Gminie Pysznica. W dalszej części programu zaprezentowali się artyści z Domu Kultury: Zespół Taneczny „KIK” przygotowany przez panią Teresę Świdecką-Węglarz, Zespół Pieśni i Tańca „Pyszniczanie”, którego opiekunem jest pani Anna Strusińska, Zespół Wokalny „Takt”, który prowadzi pani Dorota Nieradka, Pysznicka Orkiestra Kameralna przygotowana przez panią Bożenę Hałys oraz pana Piotra Szafrańca, a także pani Genowefa Stępień – przedstawicielka Zespołu Ludowego „Pyszniczanie” oraz pan Jan Mudy – reprezentant Zespołu Ludowego „Jastkowianie”. W finałowej części programu, pani Dyrektor złożyła na ręce pana Wójta Tadeusza Bąka, pana Przewodniczącego Rady Gminy w Pysznicy Józefa Gorczycy oraz pana Zastępcy Wójta Gminy Pysznica Aleksandra Jabłońskiego podziękowania za przekazanie nowej siedziby Domu Kultury w Pysznicy na rzecz rozwoju kultury lokalnej. Następnie pan Wójt wręczył nagrody w dziedzinie kultury artystom z terenu Gminy Pysznica. Wśród nagrodzonych znalazł się Zespół Taneczny „KIK”, który zdobył uznanie za liczne osiągnięcia i sukcesy na scenach ogólnopolskich i międzynarodowych.