Gminny Zimowy Turniej Szachowy


Opublikowano: 27 stycznia 2023

W dniu 27 stycznia 2023 r. odbył się Gminny Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Pysznica. Oficjalnego jego  otwarcia dokonali Pan Wójt  Łukasz Bajgierowicz oraz Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy Pani Barbara Żywczak. Pani Dyrektor serdecznie powitała wszystkich szachistów,  a Pan Wójt życzył im sukcesów, motywując ich do rywalizacji  słowami, że dopóki się walczy jest się  wygranym. W turnieju po raz pierwszy wzięły udział dzieci z Punktu Przedszkolnego  w Jastkowicach przygotowane przez Panią Anitę Gietkę. Najmłodszym uczestnikiem turnieju  był 4 – letni Józio Krawiec, który otrzymał Nagrodę specjalną.  Oprócz przedszkolaków w szachowych zmaganiach wzięli udział członkowie Klubu „Szachmistrza” działającego w Domu Kultury w Pysznicy oraz w Filii Domu Kultury w Jastkowicach. Łącznie  w turnieju wzięło udział 22 szachistów. Dla wyrównania szans przedszkolaki rozegrały turniej między sobą, a Klub „Szachmistrza” między swoimi uczestnikami.  Nad prawidłowym przebiegiem partii szachowych czuwał instruktor Klubu „Szachmistrza” Pan Dominik Sondej.

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

Kategoria Przedszkolaki
I miejsce Jakub Sołek
II miejsce Adam Zieliński
III miejsce Karol Tkaczyk

Klub Szachmistrza:

I miejsce Piotr Wołoszyn
II miejsce Kacper Szuszkiewicz
III miejsce Wojciech Gołąbek

Zwycięzcom gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za podjęcie wysiłku uczestnictwa w turnieju i również życzymy w przyszłości  sukcesów w szachowych zmaganiach. Zwycięzcy otrzymali Narody i pamiątkowe dyplomy.  Pozostali uczestnicy, za udział, również dostali dyplomy oraz upominki.

Składamy serdecznie podziękowania Panu Wójtowi Łukaszowi Bajgierowiczowi za ufundowanie Nagród w turnieju.