Stałe imprezy

TERMIN

MIEJSCE

NAZWA WYDARZENIA

ORGANIZATORZY

PRZEBIEG IMPREZY

3 stycznia 2019

Dom Kultury w Pysznicy

Spotkanie Opłatkowe

Wójt Gminy Pysznica
Dom Kultury w Pysznicy

Spotkanie dla pracowników instytucji działających na terenie gminy Pysznica

styczeń 2019

 

Dom Kultury w Pysznicy

Koncert Kolęd „Tobie Mały Panie”

Dom Kultury w Pysznicy

Występ uczniów Ogniska Muzycznego działającego w DK w Pysznicy

11 lutego – 24 lutego 2019

Dom Kultury w Pysznicy

Warsztaty zimowe pn. „Ferie w Domu -,,ale Kultury” w Pysznicy”

Dom Kultury w Pysznicy

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas zimowych ferii poprzez: zabawę karnawałową dla dzieci i zajęcia wg szczegółowego harmonogramu

11 lutego – 24 lutego 2019

Szkoły z terenu Gminy Pysznica

„Sportowe FERIE”

Dział DK – Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego

Zajęcia o charakterze sportowo- rekreacyjnym mające na celu aktywne spędzanie czasu wolnego w okresie ferii

kwiecień/maj 2019

Dom Kultury w Pysznicy

Przedstawienie teatralne „Akademia Pana Kleksa” dla dzieci

Dom Kultury w Pysznicy

Przedstawienie przygotowane przez uczestników Warsztatów Teatru „Kramik”

kwiecień/maj 2019

Dom Kultury w Pysznicy

Przedstawienie teatralne dla młodzieży szkolnej

Dom Kultury w Pysznicy

Przedstawienie przygotowane przez uczestników Warsztatów Teatru „Kramik”

maj 2019

Dom Kultury w Pysznicy

Koncert pt. „Tobie Mamo, Tobie Tato”

Dom Kultury w Pysznicy

Koncert w wykonaniu zespołów artystycznych działających w Domu Kultury w Pysznicy

czerwiec 2019

Dom Kultury w Pysznicy

Muzyczne Koncerty „Mojej Rodzinie”

Dom Kultury w Pysznicy

Występ uczniów Ogniska Muzycznego dedykowany rodzicom oraz koncert galowy podsumowujący rok artystyczny
2014/2015

16 czerwiec 2019

„XII  Królewski Jarmark – Pysznica 2019”

Imprezy towarzyszące:

* Prezentacja twórczości artystówi działaczy kultury wyłonionych podczas Dnia Promocji Talentu

* Turniej szachowy o Puchar Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy

* Turniej piłki nożnej dla dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Pysznica oraz piłki nożnej dla chłopców o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica

Wójt Gminy Pysznica,
Dyrektor DK w Pysznicy
Dział DK – Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego

Jest to cykliczna impreza plenerowa, której celem jest wykorzystanie zasobów lokalnej kultury i tradycji oraz aktywizacja społeczności. Prezentacjom twórczości ludowej i regionalnej towarzyszą występy zespołów artystycznych działających w Domu Kultury w Pysznicy oraz zaproszonych gości

Imprezy towarzyszące:

* Wystawy i prezentacje osób utalentowanych z terenu Gminy Pysznica

* W Turnieju rywalizować będą gminne drużyny piłkarskie (Bukowa Jastkowice, Olimpia Pysznica, San Kłyżów) oraz dziewczęta z terenu województwa podkarpackiego

cały rok

Dom Kultury w Pysznicy

Całoroczne wystawy w szkołach z terenu Gminy Pysznica

Dom Kultury w Pysznicy

– GALERIA MŁODYCH TALENTÓW – wystawa prac malarskich uczestników Klubu „Młodych Talentów”,

– WYSTAWY OGNISKA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

cały rok

Przedszkole w Pysznicy

Akademia Sportowa Malucha

Dział DK – Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

cały rok

Obiekty sportowe znajdujące się na terenie Gminy Pysznica

Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Dział DK – Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego

Zajęcia sportowe odbywające się wg letniego i zimowego harmonogramu zajęć

Zgodnie z ustalonym harmonogramem

 

Obchody świąt narodowych

Szkoły z terenu gminy DK Pysznica

Pomoc w organizacji imprez