Teatrzyk "Kramik"

Warsztaty Teatrzyku „Kramik” to zajęcia, w ramach których uczestnicy pracują nad przygotowaniem spektakli teatralnych. Dziecięca grupa przygotowuje inscenizacje literatury dziecięcej, natomiast młodzieżowa – przybliża w swych spektaklach problemy dotyczące współczesnego świata młodych ludzi.

Głównym celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom sposobu pracy nad warsztatem aktorskim, a także poznanie różnych form ekspresji scenicznej. Wspólna praca nad spektaklem  teatralnym rozwija wyobraźnię, wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy wytrwałości i organizacji pracy zespołowej, a przy tym daje wiele radości i satysfakcji.

Aktorzy pod okiem instruktora prowadzącego pracują nad spektaklami, które prezentowane są dzieciom i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Pysznica, a także lokalnej społeczności.

Instruktor prowadzący:
Pani Monika Wandas