Nagrody w dziedzinie kultury Drukuj
Wpisany przez Grażyna Swara   
czwartek, 30 maja 2019 16:50

 

images/stories/61027657_2939676366049980_583680875795841024_n.jpg

W dniu 25 maja 2019r. w sali widowiskowej odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy Pysznica za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

* Animator życia kulturalnego w gminie Pysznica,
* Twórca kultury – uczestnik amatorskiego ruchu artystycznego,
* Strażnik kultury – chroniący i promujący tradycję regionalną który promuje i godnie
reprezentuje gminę Pysznica
,
*
Osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla twórczości artystycznej, za dokonania w dziedzinie tańca w latach
2016-2018.

images/stories/015.jpg

Laureatką Nagrody w pierwszej kategorii jest Pani Teresa Mierzwa, która od wielu lat jest inicjatorką licznych przedsięwzięć i animatorką życia kulturalnego w regionie. Jest założycielką młodzieżowego zespołu instrumentalno-wokalnego ,,AKORD". Jako koordynatorka tego zespołu przygotowuje oprawy muzyczne wielu uroczystości patriotycznych, uroczystości szkolnych oraz wydarzeń kościelnych. Grupy instrumentalno-wokalne oraz soliści pod jej kierunkiem zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w przeglądach muzycznych. Pani Teresa jest również regionalistką, koordynuje różnego rodzaju działania promujące gminę poprzez przybliżanie dziedzictwa kulturowego Pysznicy i okolic. Jest współautorką książek: „Budować fundamenty pod ich przyszłe życie” wydanej w 2010 r. na otwarcie nowego budynku szkoły w Pysznicy oraz „Dwór w Pysznicy” z 2016 r. , a także wielu artykułów prasowych o tej tematyce. W 2018 r. Pani Teresa Mierzwa koordynowała projekt młodzieżowy „Archiwum Wspomnień Jana Pawła II”, który w ogólnopolskim konkursie zajął drugie miejsce. Nagranie pokazujące historię pysznickiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży zostało zaprezentowane w Warszawie na Gali Wręczenia Nagrody Dziennikarskiej „Ślad”. W roku obchodów 100-lecia Niepodległości koordynowała młodzieżowy projekt filmowy zorganizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Imponujący dorobek pracy twórczej i artystycznej Pani Teresy Mierzwy znalazł specjalne uznanie w postaci tej znamienitej Nagrody Animatora życia kulturalnego w gminie Pysznica.

images/stories/017.jpg

W tej samej kategorii Nagrodę otrzymał również Pan Zbigniew Koczwara, założycielem i prezesem Jastkowickiego Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego „Dziedzictwo i Pamięć”, pomysłodawcą i członkiem działającej od 2015 r. Grupy Rekonstrukcyjnej Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” oraz pomysłodawcą, reżyserem i aktorem wystawianych od 2014 r. Jasełek plenerowych w Kochanach. Jest również twórcą muzycznego zespołu ludowego „Sami sobie” oraz pomysłodawcą i aktorem działającej od 2014 r. grupy kolędniczej. Od wielu lat popularyzuje i wspiera lokalną kulturę, organizuje wydarzenia o charakterze patriotycznym oraz wydarzenia promujące lokalne tradycje i obrzędy. Każdego roku we wrześniu z inicjatywy Pana Zbigniewa Koczwary odbywają się uroczystości upamiętniające pacyfikację wsi Kochany. Jako lokalny przedsiębiorca od lat wspiera też finansowo instytucje kultury na terenie powiatu stalowowolskiego. Całokształt działalności społecznej i kulturalnej Pana Zbigniewa Koczwary zasłużył na szczególne wyróżnienie jako Animator życia kulturalnego w gminie Pysznica.

images/stories/19034.jpg

W kategorii Twórca kultury – uczestnik amatorskiego ruchu artystycznego Nagrodę otrzymał Zespół Ludowy "PYSZNICZANIE", który powstał w Domu Kultury w Pysznicy w roku 1997r. Głównym przesłaniem do utworzenia zespołu było zachowanie oraz przekazanie piękna polskiego folkloru i dziedzictwa kulturowego młodszym pokoleniom. W swoim bogatym repertuarze „Pyszniczanie” posiadają przyśpiewki ludowe, pieśni biesiadne, patriotyczne i religijne. Warto podkreślić, że sami tworzą swoje programy artystyczne, w które wplatają utwory odzwierciedlające rzeczywistość dnia codziennego. Teksty tych utworów, są w większości autorstwa pana Eugeniusza Surowańca, który jest zarazem założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu. Swoimi występami „Pyszniczanie” uświetniają m.in. uroczystości wręczenia medali jubilatom obchodzącym 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego, spotkania opłatkowe, koncerty, imprezy plenerowe, a także inne uroczystości okolicznościowe organizowane przez Gminę Pysznica i Dom Kultury w Pysznicy. Przez wiele lat członkowie zespołu wykonywali wieniec dożynkowy i brali udział w dożynkach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli. Na zaproszenie Dyrektora często gościli w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, gdzie uświetniali cykliczne spotkania integracyjne. Niejednokrotnie "Pyszniczanie" gościli również na scenach różnych instytucji kultury z terenu powiatu i nie tylko niosąc radość i wytchnienie tym wszystkim, którym bliska jest polska twórczość ludowa.

images/stories/19053.jpg

Nagrodę w kategorii Strażnik kultury – chroniący i promujący tradycję regionalną który promuje i godnie reprezentuje gminę Pysznica otrzymało Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „Dziedzictwo i Pamięć”, które zostało zarejestrowane w październiku 2017 r., jednak działalność swoją rozpoczęło już w 2014 roku jako grupa nieformalna. Początkowo działalność stowarzyszenia skupiona była wokół organizacji plenerowych Jasełek w Kochanach, Specjalnie na potrzeby jasełek przygotowane zostały różne budowle, rekwizyty i dekoracje. W role aktorów co roku wcielają się młodsi i starsi mieszkańcy Jastkowic i okolic, łącznie prawie 60 osób. Aktorzy występują w misternie wykonanych strojach odzwierciedlających tradycyjny, historyczny i biblijny klimat przedstawienia. Specyficznego uroku całości dodają występujące w wielu scenach zwierzęta: osły, owce, kozy, wielbłądy. Jasełka cieszą się ogromną popularnością, a na występy docierają ludzie z coraz dalszych rejonów Polski. Równocześnie z grupą jasełkową powstała grupa kolędnicza, kultywująca tradycję chodzenia „po kolędzie” z Herodem. W kolędzie występują Herod, Marszałek, żołnierze, syn Heroda, Anioł. Wątku humorystycznego dodają także postacie Żyda, Diabła i Śmierci.. Grupa kolędnicza odwiedza mieszkańców gminy Pysznica w domach, a także na zaproszenie występuje w różnych instytucjach i firmach, wszędzie wzbudzając podziw barwnymi strojami oraz aktorskim kunsztem.Kolejną grupą kultywującą polskie tradycje jest Grupa Rekonstrukcyjna Wojska Polskiego „Wrzesień 1939”. Pomysł stworzenia grupy żołnierzy zrodził się wiele lat temu, a jego celem było przywrócenie tradycji sprzed lat - kiedy to w Jastkowicach podczas Świąt Wielkanocnych przy Grobie Pańskim w Kościele wartę trzymało "wojsko". Tradycja ta wymarła na wiele lat, ale została odtworzona pod koniec lat osiemdziesiątych przez druhów strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastkowicach, którzy przez kilkanaście lat organizowali wartę. Od 2015 roku, kiedy to udało się zebrać odpowiednią grupę osób, skompletować mundury i wyposażenie, przy Grobie Pańskim zaczęła trzymać wartę Grupa Rekonstrukcyjna Żołnierzy Wojska Polskiego. Grupa liczy ponad 30 członków. Poza oprawą Świąt Wielkanocnych żołnierze biorą udział w licznych uroczystościach patriotycznych i religijnych, przedsięwzięciach kulturalnych i występach artystycznych prezentując swoje umiejętności wokalne.
W ramach stowarzyszenia działa też ludowy zespół muzyczny „SAMI SOBIE”, który powstał wiosną 2016 roku. Obecnie zespół liczy dziesięć osób śpiewających i grających. Repertuar zespołu to piosenki i melodie z lat młodości wykonawców, śpiewane przy akompaniamencie „żywych” instrumentów. Zespół muzyczny „SAMI
SOBIE” występuje podczas różnego rodzaju imprez lokalnych.
Wieloletnia działalność stowarzyszenia przyczynia się do popularyzacji lokalnej kultury, obrzędów i zwyczajów szczególnie wśród dzieci i młodzieży, na stałe wpisując się w artystyczną działalność mieszkańców Jastkowic. Grupy działające w stowarzyszeniu swoją twórczością przyczyniają się do szerokiego promowania regionalnych tradycji z terenu Jastkowic i gminy Pysznica.

images/stories/065.jpg

Nagrodę w kategorii Osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla twórczości artystycznej, za dokonania w dziedzinie tańca w latach 2016-2018 otrzymał uczeń klasy III Gimnazjum w Publicznej Szkole Podstawowej w Kłyżowie - Grzegorz Butryn. Karierę taneczną rozpoczął jako małe dziecko w Domu Kultury w Pysznicy. Po kilku latach przerwy ponownie zetknął się z tańcem towarzyskim w 2016 roku w Szkole Tańca „Just Dance”. W dotychczasowej karierze tańca towarzyskiego osiągnął klasę E i zdobył następujące nagrody:

- III miejsce w kategorii 14-15 lat „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Dżet 2017”;
- I miejsce kl. G „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Nagrodę Wójta Gminy Cmolas”;

- I miejsce w „XV Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Nagrodę Prezydenta Miasta Mielca”;

- I miejsce kategoria 14-15 lat w „X Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego LIDER 2018 Lublin”.

Nagrody Laureatom wręczyli: Wójt Gminy Pysznica - Pan Łukasz Bajgierowicz, Zastępca Wójta Gminy Pysznica - Pan Witold Pietroniec oraz Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Pan Krzysztof Skrzypek.

Oprawę artystyczną Uroczystości zapewnił program artystyczny przygotowany przez Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy Panią Barbarę Żywczak w wykonaniu naszych zespołów. Na scenie zaprezentowali się:

*ZPiT "Pyszniczanie" przygotowany przez Panią Annę Strusińską;
*Zespół "Mali Pyszniczanie" prowadzony przez Panią Adriannę Cagarę;

*Zespół Taneczny "KIK", którym opiekuje sie Pani Teresa Świdecka - Węglarz;
*Zespół Wokalny "Takt" w składzie: Julia Dziuba, Kasia Podgórska, Dominika Swara i Adrian Golik oraz Zespół Wokalny "Akord" w składzie: Olga Maślach, Ewa Siek i Alina Stępień - obydwa przygotowane przez Panią Teresę Mierzwę;
*"Pysznicka Orkiestra Kameralna" pod przewodnictwem Pani Bożeny Hałys i Pana Piotra Szafrańca.

W gościnnym występie zaprezentowała się para taneczna: Oliwia Żelasko i Grzegorz Butryn.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Nagrodzonym oraz życzymy sił twórczych oraz dalszych osiągnięć i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Poprawiony: poniedziałek, 03 czerwca 2019 14:03