Zadania GCOCW Drukuj
Wpisany przez Redaktor   
środa, 08 lutego 2012 10:59

Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego zostało utworzone w Domu Kultury w Pysznicy jako nowy dział Ogniska Artystycznego z dniem 1 stycznia 2012 roku.  Głównym jego zadaniem jest promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, popularyzowanie różnorodnych dyscyplin sportowych i zasad kultury fizycznej oraz rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań sportowych wśród mieszkańców gminy.

Zadania w/w realizuje poprzez:

- zagospodarowanie czasu wolnego w formie zajęć rekreacyjno-sportowych,
- wyrabianie nawyku uprawiania gimnastyki i sportu,
- działalność edukacyjną w zakresie podnoszenia poziomu kultury fizycznej,
- odkrywanie talentów sportowych i ich czynne rozwijanie,
- organizowanie olimpiad oraz imprez sportowych
- prowadzenie działań profilaktycznych


W sezonie zimowym warsztaty sportowe prowadzone są w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Pysznica według ustalonego harmonogramu i skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym. W proponowanej ofercie znajdują się różne dyscypliny sportowe m.in. piłka nożna, unihokej, koszykówka, siatkówka, a także gry i zabawy ruchowe.

W sezonie letnim zajęcia organizowane są na obiektach sportowych tj.:
- Gminne Centrum Sportowo-Rekreacyjne  i Kulturalne w Pysznicy,
- „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w Jastkowicach.
- Boisko sportowe w Kłyżowie
- Boisko sportowe w Jastkowicach

Poprawiony: czwartek, 17 stycznia 2013 11:03