Zadania Drukuj
Wpisany przez bad_samaritan   
niedziela, 12 grudnia 2010 11:49

Dom Kultury realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej.

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy w szczególności:

- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań potrzeb kulturalnych;
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej;
- prowadzenie bieżącej informacji kulturalnej;

Zadania te Dom Kultury realizuje m.in. poprzez organizowanie:

- indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze;
- różnorodnych form edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży;
- imprez kulturalnych i artystycznych;
- współdziałania z instytucjami oświatowo- wychowawczymi, instytucjami i placówkami upowszechniania kultury, bibliotekami, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi.

Organizując  różne formy pragniemy  trafić do każdego odbiorcy, aby  uzyskać takie efekty jak:

- kształtowanie osobowości i pozytywnych wzorców;
- wypełnienie wolnego czasu wartościowymi formami;
- kreowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych oraz przygotowanie świadomego odbiorcy i twórcy kultury;
- rozwój zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności;
- wychowanie przez sztukę, kultywowanie tradycji;
- rozbudzanie wrażliwości artystycznej;
- promocja i rozwój talentów , budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości;
- integracja uczestników zajęć, integracja środowiska.

Dom Kultury w Pysznicy stara się być placówką z elementem systemu edukacji, który zakłada całkowitą wolność wyboru młodej osoby co do celu, czasu i przedmiotu edukacji w zakresie kultury.

.

 

 

Poprawiony: wtorek, 25 września 2012 09:41