Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego

Zadania

Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego zostało utworzone w Domu Kultury w Pysznicy jako nowy dział Ogniska Artystycznego z dniem 1 stycznia 2012 roku. Głównym jego zadaniem jest promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, popularyzowanie różnorodnych dyscyplin sportowych i zasad kultury fizycznej oraz rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań sportowych wśród mieszkańców gminy.

Zadania w/w realizuje poprzez:

  • zagospodarowanie czasu wolnego w formie zajęć rekreacyjno-sportowych,
  • wyrabianie nawyku uprawiania gimnastyki i sportu,
  • działalność edukacyjną w zakresie podnoszenia poziomu kultury fizycznej,
  • odkrywanie talentów sportowych i ich czynne rozwijanie,
  • organizowanie olimpiad oraz imprez sportowych
  • prowadzenie działań profilaktycznych

W sezonie zimowym warsztaty sportowe prowadzone są w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Pysznica według ustalonego harmonogramu i skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym. W proponowanej ofercie znajdują się różne dyscypliny sportowe m.in. piłka nożna, unihokej, koszykówka, siatkówka, a także gry i zabawy ruchowe.

W sezonie letnim zajęcia organizowane są na obiektach sportowych tj.:

  • Gminne Centrum Sportowo-Rekreacyjne  i Kulturalne w Pysznicy,
  • „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Jastkowicach.
  • Boisko sportowe w Kłyżowie
  • Boisko sportowe w Jastkowicach