Uroczyste otwarcie Filii Domu Kultury z siedzibą w Jastkowicach


Opublikowano: 12 stycznia 2022

W dniu 6 stycznia 2022 r. została otwarta Filia Domu Kultury z siedzibą w Jastkowicach. W tym uroczystym wydarzeniu wziął udział Poseł na Sejm RP i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Rafał Weber, przedstawiciele władz lokalnych, a także stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pysznica. Na samym wstępie uroczystości ks. Proboszcz Adam Węglarz  poświęcił obiekt, a następnie symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Rafał Weber, Pan Janusz Zarzeczny – Starosta Stalowowolski, Pan Łukasz Bajgierowicz – Wójt Gminy Pysznica, Pan Krzysztof Skrzypek – Przewodniczący Rady Gminy Pysznica, Pan Zygmunt Cholewiński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pysznica, Ks. Adam Węglarz, Pani Barbara Żywczak – Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy, Pan Stanisław Paleń – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej, Pani Alicja Paździora – Prezes KGW „Jastkowianki”, Pan Wiesław Miklus  – Prezes OSP w Jastkowicach, Pan Piotr Wołoszyn – Prezes LZS Bukowa Jastkowice, Pan Patryk Stadnik – wykonawca prac remontowych oraz reprezentantki społeczności artystycznej – Weronika Tokarska i Amelia Stadnik. W ramach części artystycznej na scenie zaprezentował się Zespół Ludowy „Jastkowianie” w widowisku obrzędowym „Wigilia w Jaśkowicach”, członkowie Jastkowickiego Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego „Dziedzictwo i Pamięć” w Kolędzie z Herodem, a także Pysznicka Orkiestra Kameralna i wokaliści Warsztatów Wokalnych „Nutka” z Domu Kultury w Pysznicy. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy Pysznica Pan Łukasz Bajgierowicz złożył na ręce Pana Rafała Webera Grawer z podziękowaniem za okazaną życzliwość na rzecz podejmowanych działań dla dobra rozwoju kultury Gminy Pysznica oraz za wielowymiarową i owocną współpracę. Serdeczne podziękowania wraz z Listem Gratulacyjnym Pan Wójt przekazał również Dyrektorowi Domu Kultury w Pysznicy Pani Barbarze Żywczak, natomiast Pani Dyrektor w imieniu swoim i społeczności Jastkowic słowa podziękowania za owocną współpracę na niwie kultury skierowała do Pana Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica. Do podziękowań dołączyli również przedstawiciele Zespołu Ludowego „Jastkowianie” i Koła Gospodyń Wiejskich „Jastkowianki”. 

Kontynuacją uroczystości otwierających Filię Domu Kultury był Dzień Otwarty połączony z Koncertem Noworocznym, który miał miejsce w niedzielne popołudnie 9 stycznia.  Muzyczną oprawę tego wydarzenia zapewniła Orkiestra Dęta „Olek Orkiestra” pod przewodnictwem Aleksandra Krzosa z Janowa Lubelskiego. W tym dniu, po wsłuchaniu koncertu, mieszkańcy mogli zwiedzać wyremontowane pomieszczenia filii, które będą służyć do realizacji potrzeb kulturalnych  lokalnej społeczności.

Fot. Grażyna Swara, Grzegorz Węglarz