Projekt „Tradycja jak źródło” zrealizowany!


Opublikowano: 21 października 2021

Dom Kultury w Pysznicy w okresie od  7 czerwca do 15  października 2021 roku zrealizował projekt pn. „Tradycja jak źródło”. Projekt został dofinansowany ze środków  Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021 i miał na celu zaangażowanie młodych osób w rozwój i zachowanie bogatej kultury regionu oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty w lokalnym społeczeństwie. W ramach projektu zrealizowane zostały warsztaty muzyczne dla nowo utworzonej kapeli ludowej, której członkowie podczas zajęć zarówno indywidualnych, jak i grupowych zapoznawali się z wybranymi utworami ludowymi. Projekt obejmował również realizację warsztatów śpiewaczych z dziecięco – młodzieżowym zespołem ludowo-obrzędowym. Uczestnicy zespołu, pod okiem nauczyciela śpiewu, uczyli się pieśni z bogatego repertuaru kompozycji  ludowych. Grupy powstałe w ramach projektu będą uczestniczyć w życiu kulturalnym gminy.  Ich działalność sprzyjać będzie budowaniu postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej. Tradycje i obrzędy ludowe są wciąż mocno żywe wśród lokalnej społeczności. Przywiązanie do ich kultywowania było motorem do utworzenia tych grup, które będą poznawać wartości lokalnej kultury, by je utrwalać i w przyszłości przekazywać dalej.  Wciąż żywe są w naszym regionie tradycje bożonarodzeniowe, tradycje zaślubin, tradycje dożynkowe czy też obrzędy i zwyczaje związane z codziennym życiem gospodarskim. Wciąż znane są też piosenki i przyśpiewki ludowe. Folklor słowny, obrzędowy i zwyczajowy to bardzo cenny dorobek kulturowy, który dziś powinniśmy  traktować przede wszystkim jako materiał źródłowy do tworzenia nowych inicjatyw, które będą sprzyjać ożywianiu tego źródła.