Jubileusz Zespołu Ludowego „Pyszniczanie”


Opublikowano: 29 stycznia 2018

Pod koniec 2017 roku minęło 20 lat od chwili powstania Zespołu Ludowego „Pyszniczanie”. Zespół na przestrzeni tych wszystkich lat występował na scenach gminnych, powiatowych i wojewódzkich biorąc udział w licznych przeglądach wokalno-instrumentalnych. Uczestniczył także w różnych imprezach okolicznościowych takich jak: dożynki gminne, powiatowe, jubileusze, koncerty okolicznościowe i inne spotkania. Jego długoletnia działalność jest wspaniałym dowodem na to, jak silną więź tworzy wspólne śpiewanie i muzykowanie. „Pyszniczanie” w swojej twórczości dają wyraz przywiązania do tradycji, ziemi rodzinnej, poczucia więzi i kultywowania dawnych obrzędów i zwyczajów. Z okazji Jubileuszu, w dniu 27 stycznia 2018r., odbyło się uroczyste spotkanie w Restauracji „Retro”, podczas którego Wójt Gminy Pysznica Pan Tadeusz Bąk, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica pan Józef Gorczyca oraz Dyrektor Domu kultury w Pysznicy pani Barbara Żywczak podziękowali członkom Zespołu za trud pielęgnowania pięknej polskiej tradycji.