Benefis Pani Barbary Żywczak


Opublikowano: 12 kwietnia 2023

W dni 1 kwietnia w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy odbył się Benefis Pani Barbary Żywczak podsumowujący ponad 40 letnią pracę Pani Dyrektor w Domu Kultury w Pysznicy. W tym niecodziennym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorządu, współpracownicy, przyjaciele i rodzina Pani Dyrektor oraz lokalna społeczność. W artystycznym podziękowaniu zaprezentowali się muzycy, tancerze oraz  wokaliści z Domu Kultury. Każdy zaprezentował cząstkę swojego dorobku, by wyrazić swoją wdzięczność za wieloletnią, owocną współpracę. Muzyczną oprawę uroczystości zapewniła Pysznicka Orkiestra Kameralna pod przewodnictwem Pani Bożeny Hałys i Pana Piotra Szafrańca, a także Zespół Smyczkowy „Violinki” przygotowany przez Panią Renatę Rudkowską. W gościnnym występie zaprezentował się również Kwartet Akordeonowy z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli z klasy akordeonu Pana Krzysztofa Garbacza. Tanecznym akcentem koncert uświetnił Zespół „KIK”, który zaprezentował się w nowych układach choreograficznych, zarówno zespołowych, jaki i solowych i duetowych, przygotowanych przez Panią Teresę Świdecką – Węglarz. Nie zabrakło również barwnych klimatów ludowych, w które wprowadził nas suitą rzeszowską i lubelską Zespół Pieśni i Tańca „Pyszniczanie”, nad przygotowaniem którego czuwała Pani Anna Strusińska. Wśród wokalistów zaprezentowali się uczestnicy Warsztatów Wokalnych „Nutka”, których opiekunem jest Pani Alina Stępień, a także Chór „KamerTON” prowadzony przez Panią Angelikę Stelmach – Kułagę. Swoje talenty wokalne zaprezentowali oni zespołowo, a także solowo. Wokalne podziękowania dla Pani Dyrektor złożyli również soliści, którzy od najmłodszych lat związani są z Domem Kultury – Alina Stępień, Olga Kopeć, Ewa Siek, Dominika Swara czy Dawid Maślach. Wszyscy artyści, którzy zaprezentowali się podczas benefisu, dołożyli wszelkich starań, by nadać temu wydarzeniu wyjątkową atmosferę i wyrazić głęboką wdzięczność Pani Dyrektor za otwartość i ogromne zaangażowanie.
Na zakończenie koncertu Pani Barbara Żywczak podziękowała przedstawicielom władz samorządowych oraz pracownikom za wieloletnią współpracę, a swojej rodzinie za okazane wsparcie. Na ręce Pani Dyrektor słowa podziękowania oraz symboliczny grawerton złożył Wójt Gminy Pysznica Pan Łukasz Bajgierowicz wraz ze swoim zastępcą Panem Witoldem Pietrońcem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Pysznica Panem  Krzysztofem Skrzypkiem. Pracownicy Domu Kultury w Pysznicy, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, a także przedstawiciele Zespołu Ludowego „Jastkowianie’ również skierowali do Pani Dyrektor słowa podziękowania i wyrazy wdzięczności za udaną wieloletnią współpracę, życząc jednocześnie, aby ten czas emerytury był czasem realizacji pasji i zainteresowań.
Benefis był podsumowaniem ponad 40 letniej pracy Pani Barbary Żywczak w Domu Kultury w Pysznicy, w tym 35-ciu lat na stanowisku Dyrektora tej instytucji. Koncert, tak jak dorobek artystyczny Pani Dyrektor, był bogaty, wzruszający i refleksyjny.
Uroczystość poprowadzili Pani Paulina Jastrząb oraz Pan Grzegorz Węglarz
Światła i dźwięk: Panowie: Paweł Juda i Krzysztof Czubak
Prezentacja multimedialna: Pani Grażyna Swara
Fot. Pan Paweł Stasiak