9 lutego 2012r. – Jubileusz Zespołu Ludowego „Pyszniczanie”


Opublikowano: 10 lutego 2013

Zespół Ludowy „Pyszniczanie” działający w Domu Kultury w Pysznicy obchodził Jubileusz 15-lecia swej działalności. Z tej okazji w dniu 9 lutego 2013r. w naszej placówce odbyła się uroczysta biesiada jubileuszowa, w której wzięli udział zaproszeni goście. Jubileusz upłynął w atmosferze wspomnień i podziękowań. Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy pani Barbara Żywczak oraz Wójt Gminy Pysznica pan Tadeusz Bąk złożyli na ręce pana Eugeniusza Surowańca – kierownika Zespołu serdeczne podziękowanie za wieloletni udział w krzewieniu kultury ludowej naszego regionu  oraz życzyli dalszych sukcesów i kontynuacji tej pięknej tradycji przez następne lata. Podziękowania dla Zespołu za dotychczasową współpracę złożyli także Kierownik oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. Korzystając również z tej znamienitej okazji pani Barbara Żywczak oraz wykonawcy świątecznej edycji płyty CD złożyli panu Tadeuszowi Bąkowi serdeczne podziękowanie za dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się wspaniała zabawa, podczas której taniec, śpiew i muzyka ludowa wypełniły naszą salę widowiskową.