Najnowsze aktualności

28.09.2019r. – Koncert Sąsiedzki

...

29.09.2019r. – Uroczystość w Kochanach

...

Spotkanie organizacyjne

...

Harmonogram zajęć

...

Zapraszamy do udziału!

...

Prezentacja Zespołu Tanecznego „KIK”

...

Zapraszamy do udziału!

...

Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego

Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego zostało utworzone w Domu Kultury w Pysznicy jako nowy dział Ogniska Artystycznego z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Głównym jego zadaniem jest promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, popularyzowanie różnorodnych dyscyplin sportowych i zasad kultury fizycznej oraz rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań sportowych wśród mieszkańców gminy.

Zadania w/w realizuje poprzez:

  • zagospodarowanie czasu wolnego w formie zajęć rekreacyjno-sportowych,
  • wyrabianie nawyku uprawiania gimnastyki i sportu,
  • działalność edukacyjną w zakresie podnoszenia poziomu kultury fizycznej,
  • odkrywanie talentów sportowych i ich czynne rozwijanie,
  • organizowanie olimpiad oraz imprez sportowych
  • prowadzenie działań profilaktycznych

Inne Formy Aktywności Kulturalnej

Miejsce Odkrywania
Talentów

Studiom wokalne
NUTKA

Teatrzyk
Kramik

Zespół
Mali Pyszniczanie

Klub
młodych talentów

projekty kulturalne

W ramach działalności Dom Kultury w Pysznicy pozyskuje środki finansowe
ze źródeł fundacji, organizacji kulturalnych oraz Unii Europejskiej.

Galerie zdjęć

Rok 2019

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2017